لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

گل کلم صادراتی عقیلی (دزفول)

گل کلم صادراتی عقیلی (دزفول)

قیمت :

2,700   تومان

حداقل خرید :

10 تن
کاهو ایسبرگ صادراتی (دزفول)

کاهو ایسبرگ صادراتی (دزفول)

قیمت :

75,000,000   تومان

حداقل خرید :

10 تن
کلم بروکلی صادراتی (دزفول)

کلم بروکلی صادراتی (دزفول)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

10 تن
کدو سبز صادراتی (دزفول)

کدو سبز صادراتی (دزفول)

قیمت :

9,500   تومان

حداقل خرید :

5 تن
هویج صادراتی (دزفول)

هویج صادراتی (دزفول)

قیمت :

1,500   تومان

حداقل خرید :

10 تن
کاهو چینی صادراتی (دزفول)

کاهو چینی صادراتی (دزفول)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

5 تن
بادمجان قلمی صادراتی (دزفول)

بادمجان قلمی صادراتی (دزفول)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

10 تن
پیاز صادراتی عقیلی (دزفول)

پیاز صادراتی عقیلی (دزفول)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

10 تن
سیب زمینی عقیلی (دزفول)

سیب زمینی عقیلی (دزفول)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

15 تن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی