محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 


نام محصول : مغزی شیر

نوع کد تعداد درکارتن قیمت(تومان)
کلاسیک 55 303100118 300 22,142
گروهه 70 303100035 300 27,857
گروه 63 303100120 300 26,285


نام محصول : مغزی ربع گرد سرامیکی

نوع کد تعداد درکارتن قیمت(تومان)
1.2S 303100105 100 ---
1.2M 303100098 100 ---
3.8 303100106 100 ---


نام محصول : مغزی بالا تنه شیر شلنگی

نوع کد تعداد درکارتن قیمت(تومان)
1.2S 303020011 175 20,142
1.2M 303020012 175 22,285
1.2L 303020005 100 ---


نام محصول : مغزی بالا تنه شیر فلکه

نوع کد تعداد درکارتن قیمت(تومان)
1.2 303100052 150 28,571
3.4 303100053 100 46,428
1 303100054 50 70,714


نام محصول : مغزی (واسطه)

نوع کد تعداد درکارتن قیمت(تومان)
1.2 303100095 400 11,442
3.4 303100096 400 14,541
1 303100097 150 32,551

جنس  برنج
گواهینامه های شرکت ریابی  استاندارد ملی ایران - استاندارد CE اروپا - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 10001:2007 - OHSAS18001:2008 - BRITAA