محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.

◀️ قیمت شیر گاز ترموکوپل در سماورها ، 100,000 تومان افزایش می یابد. ▶️
 


مدل : کاپ هفت
ظرفیت : 7 لیتر
قیمت : 1,526,771 تومان


مدل : 2009
ظرفیت : 15 لیتر
قیمت : 1,806,187 تومان


مدل : 2014
ظرفیت : 9 لیتر
قیمت : 1,710,691 تومان


مدل : 2008
ظرفیت : 8 لیتر
قیمت : 1,557,424 تومان


مدل : 2012
ظرفیت : 7 لیتر
قیمت : 1,526,771 تومان


مدل : 2007
ظرفیت : 10 لیتر
قیمت : 1,710,691 تومان


مدل : شکمی کوچک
ظرفیت : 6 لیتر
قیمت : 1,466,643 تومان


مدل : شکمی بزرگ
ظرفیت : 10 لیتر
قیمت : 1,710,691 تومان


مدل : شکمی نمره 30
ظرفیت : 20 لیتر
قیمت : 2,407,464 تومانمدل : 2002


ظرفیت : 7 لیتر
قیمت : 1,526,771 تومان


مدل : بشکه ای 100 دو شیر
ظرفیت : 100 لیتر
قیمت : 5,477,984 تومان
مدل : بشکه ای 60 تک شیر
ظرفیت : 60 لیتر
قیمت : 4,861,616 تومان


مدل : شایسته بزرگ
ظرفیت : 8 لیتر
قیمت : 1,595,151 تومان
مدل : شایسته کوچک
ظرفیت : 6 لیتر
قیمت : 1,466,643 تومان


مدل : صدفی نمره 15
ظرفیت : 15 لیتر
قیمت : 1,806,187 تومان
مدل : صدفی نمره 10
ظرفیت : 10 لیتر
قیمت : 1,652,921 تومان
مدل : صدفی نمره 6
ظرفیت : 6 لیتر
قیمت : 1,466,643 تومان

مدل : 2016 بزرگ
ظرفیت : 12 لیتر
قیمت : 1,761,386 تومان
مدل : 2016 متوسط
ظرفیت : 9 لیتر
قیمت : 1,595,151 تومان
مدل : 2016 کوچک
ظرفیت : 7 لیتر
قیمت : 1,526,771 تومان


مدل : آلمانی بزرگ
ظرفیت : 9 لیتر
قیمت : 1,595,151 تومان
مدل : آلمانی متوسط
ظرفیت : 7 لیتر
قیمت : 1,466,643 تومان

مدل : آلمانی کوچک
ظرفیت : 5 لیتر
قیمت : 1,329,882 تومان

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - CE اروپا - ISO 9001:2015
جنس محصولات  ورق برنج CUZN30
مزایا  دارای شیر گاز استاندارد - سماور گازی ترمو مجهز به شیر گاز ترموکوپل شمعکدار
رنگ  نیکل کروم