محصولات مرتبط

پودر دستی عاج
با فرمول جدید انواع لکه های سخت را پاک می کند .
دارای کف فراوان می باشد .
رایحه خوش 
سازگاری با انواع آب ها
این پودر به دلیل ترکیبات متنوع و خاص از کلوخه شدن جلوگیری می کند و دانه های مناسبی دارد.
بسته بندی جدید و قیمت مناسب راه را برای خرید عمده باز نموده است .

قیمت عمده صادراتی :
قیمت 1 تن پودر در کیسه های 20 کیلویی : 330 $
قیمت 1 تن پودر در کیسه های 10 کیلویی : 335 $
قیمت 1 تن پودر در کیسه های 5 کیلویی : 440 $

قیمت های بالا برای نوع Active محصولات می باشد و تحویل درب کارخانه است .

نام برندهای گروه صنعتی پارس  بانو - رخت - عاج - آبان - آ ب ث - آوا - پونل - پریا - دلتا - آرتا - Dentacare - Dr.Bright - و ...
گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - ISO 14001:2004 - ISO 9001:2000 - OHSAS 18001:1999