محصولات مرتبط


نام محصول : مسواک سیلور
رنگبندی : 6
تعداد در کارتن : 600 عدد
قیمت : 792 تومان


نام محصول : مسواک دورکو
رنگبندی : 6
تعداد در کارتن : 1440 عدد
قیمت : 792 تومان


نام محصول : مسواک سی گل با تاپک
رنگبندی : 6
تعداد در کارتن : 600 عدد
قیمت : 875 تومان


نام محصول : پک مسواک و خمیر دندان سیلور
رنگبندی : 6
تعداد در کارتن : 600 عدد
قیمت : 1,292 تومان


نام محصول : مسواک ال 90 کودک
رنگبندی : 6
تعداد در کارتن : 576 عدد
قیمت : 1,115 تومان

گواهینامه های شرکت  ISO9001 - ISO13485
نام برندهای تولیدی شرکت طنین بهداشت پارس  PATRIX - BLENDAX - DALLCO - DORCO - AKSIS - IGEL - ESKARD - TORENTO2007 - SANLI