لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

فلفل دلمه سبز گلخانه ای درجه 1 (یزد)

فلفل دلمه سبز گلخانه ای درجه 1 (یزد)

قیمت :

35,000   تومان

حداقل خرید :

15 تن
خیار گلخانه ای صادراتی (یزد)

خیار گلخانه ای صادراتی (یزد)

قیمت :

8,000   تومان

حداقل خرید :

15 تن
گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی (یزد)

گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی (یزد)

قیمت :

23,000   تومان

حداقل خرید :

10 تن
خیار خاردار صادراتی (یزد)

خیار خاردار صادراتی (یزد)

قیمت :

13,000   تومان

حداقل خرید :

15 تن
بادمجان گلخانه ای صادراتی (یزد)

بادمجان گلخانه ای صادراتی (یزد)

قیمت :

16,000   تومان

حداقل خرید :

10 تن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی