لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دستگاه بالابر بسته بندی (کرج ارم)

دستگاه بالابر بسته بندی (کرج ارم)

قیمت :

10,900,000   تومان
دستگاه نوار نقاله بسته بندی (کرج ارم)

دستگاه نوار نقاله بسته بندی (کرج ارم)

قیمت :

5,300,000   تومان
دستگاه پولیش حبوبات (کرج ارم)

دستگاه پولیش حبوبات (کرج ارم)

قیمت :

9,900,000   تومان
دستگاه بوجاری R250 (کرج ارم)

دستگاه بوجاری R250 (کرج ارم)

قیمت :

23,500,000   تومان
دستگاه پرکن سری R225 (کرج ارم)

دستگاه پرکن سری R225 (کرج ارم)

قیمت :

14,000,000   تومان
دستگاه پرکن ساشه R200 (کرج ارم)

دستگاه پرکن ساشه R200 (کرج ارم)

قیمت :

26,900,000   تومان
دستگاه پرکن پودری R175 (کرج ارم)

دستگاه پرکن پودری R175 (کرج ارم)

قیمت :

45,000,000   تومان
دستگاه بسته بندی گرانولی (کرج ارم)

دستگاه بسته بندی گرانولی (کرج ارم)

قیمت :

32,000,000   تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی