لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دستگاه اب گوجه گیری (پولاد غرب)

دستگاه اب گوجه گیری (پولاد غرب)

قیمت :

18,500,000   تومان
چرخ گوشت تسمه ای ایستاده (پولاد)

چرخ گوشت تسمه ای ایستاده (پولاد)

قیمت :

13,000,000   تومان
چرخ گوشت صنعتی متحرک (پولاد)

چرخ گوشت صنعتی متحرک (پولاد)

قیمت :

32,000,000   تومان
چرخ گوشت یخچالدار (پولاد غرب)

چرخ گوشت یخچالدار (پولاد غرب)

قیمت :

45,000,000   تومان
چرخ گوشت صنعتی رومیزی (پولاد)

چرخ گوشت صنعتی رومیزی (پولاد)

قیمت :

18,000,000   تومان
سبزی خرد کن صنعتی (پولاد غرب)

سبزی خرد کن صنعتی (پولاد غرب)

قیمت :

13,000,000   تومان
سیب زمینی پوست کن (پولاد غرب)

سیب زمینی پوست کن (پولاد غرب)

قیمت :

13,500,000   تومان
دستگاه ابلیمو گیری (پولاد غرب)

دستگاه ابلیمو گیری (پولاد غرب)

قیمت :

13,500,000   تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی