لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

انار صادراتی

انار صادراتی

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
انجیر سیاه صادراتی درجه 1

انجیر سیاه صادراتی درجه 1

قیمت :

12,000   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
پیاز صادراتی درجه یک

پیاز صادراتی درجه یک

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
سیر صادراتی درجه یک

سیر صادراتی درجه یک

قیمت :

5,000   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
فلفل دلمه ای رنگی صادراتی

فلفل دلمه ای رنگی صادراتی

قیمت :

11,000   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
گل کلم صادراتی

گل کلم صادراتی

قیمت :

4,450   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
کیوی صادراتی درجه 1

کیوی صادراتی درجه 1

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
کلم بروکلی صادراتی

کلم بروکلی صادراتی

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
فلفل قرمز صادراتی

فلفل قرمز صادراتی

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
کاهو صادراتی

کاهو صادراتی

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
سیب زمینی صادراتی

سیب زمینی صادراتی

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر
بادمجان صادراتی

بادمجان صادراتی

قیمت :

5,000   تومان

حداقل خرید :

1 کانتینر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی