لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

شامی کباب منجمد (هپی نس)

شامی کباب منجمد (هپی نس)

قیمت :

39,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
شنیسل مرغ اماده (هپی نس)

شنیسل مرغ اماده (هپی نس)

قیمت :

47,500   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
فیله مرغ سوخاری 400 g (هپی نس)

فیله مرغ سوخاری 400 g (هپی نس)

قیمت :

75,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
فلافل اماده منجمد (هپی نس)

فلافل اماده منجمد (هپی نس)

قیمت :

77,500   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
کوردن بلو اماده (هپی نس)

کوردن بلو اماده (هپی نس)

قیمت :

59,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
کباب لقمه 70 درصد گوشت (هپی نس)

کباب لقمه 70 درصد گوشت (هپی نس)

قیمت :

69,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
همبرگر اماده (هپی نس)

همبرگر اماده (هپی نس)

قیمت :

55,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
مرغ برگر 60 درصد (هپی نس)

مرغ برگر 60 درصد (هپی نس)

قیمت :

56,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
ناگت ماهی اماده 300 g (هپی نس)

ناگت ماهی اماده 300 g (هپی نس)

قیمت :

49,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
ناگت مرغ اماده (هپی نس)

ناگت مرغ اماده (هپی نس)

قیمت :

39,800   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
پاپ کورن مرغ 300 g (هپی نس)

پاپ کورن مرغ 300 g (هپی نس)

قیمت :

41,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
میگو سوخاری اماده (هپی نس)

میگو سوخاری اماده (هپی نس)

قیمت :

69,500   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
لقمه برگر ترکی 500 g (هپی نس)

لقمه برگر ترکی 500 g (هپی نس)

قیمت :

31,000   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
استیک برگر 90 درصد (هپی نس)

استیک برگر 90 درصد (هپی نس)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
پاچینی اماده (هپی نس)

پاچینی اماده (هپی نس)

قیمت :

0   تومان
جوجه کباب زعفرانی 800 g (هپی نس)

جوجه کباب زعفرانی 800 g (هپی نس)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
فیله ماهی سوخاری 80% (هپی نس)

فیله ماهی سوخاری 80% (هپی نس)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
گوشت چرخ کرده (هپی نس)

گوشت چرخ کرده (هپی نس)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
ماهی بسته بندی شده (هپی نس)

ماهی بسته بندی شده (هپی نس)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن
مرغ بسته بندی شده (هپی نس)

مرغ بسته بندی شده (هپی نس)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

5 کارتن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی