لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

نخود زودپز رسمی (مسما)

نخود زودپز رسمی (مسما)

قیمت :

57,500   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
عدس ممتاز (مسما)

عدس ممتاز (مسما)

قیمت :

53,500   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
ماش ممتاز (مسما)

ماش ممتاز (مسما)

قیمت :

44,000   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
لپه درجه یک (مسما)

لپه درجه یک (مسما)

قیمت :

45,000   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
لوبیا سفید درجه 1 (مسما)

لوبیا سفید درجه 1 (مسما)

قیمت :

35,000   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
لوبیا کشاورزی رشتی (مسما)

لوبیا کشاورزی رشتی (مسما)

قیمت :

60,000   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
لوبیا چیتی بسته سلفونی (مسما)

لوبیا چیتی بسته سلفونی (مسما)

قیمت :

59,000   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
لوبیا قرمز بسته ای (مسما)

لوبیا قرمز بسته ای (مسما)

قیمت :

48,000   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
لوبیا چشم بلبلی (مسما)

لوبیا چشم بلبلی (مسما)

قیمت :

52,000   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن
پودر کیک نیمه اماده (مسما)

پودر کیک نیمه اماده (مسما)

قیمت :

29,500   تومان

حداقل خرید :

3 کارتن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی