لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کباب پز تابشی اتوماتیک (شیدپخت)

کباب پز تابشی اتوماتیک (شیدپخت)

قیمت :

41,000,000   تومان
کباب پز تابشی کشویی (شیدپخت)

کباب پز تابشی کشویی (شیدپخت)

قیمت :

14,600,000   تومان
کباب پز تابشی سالاماندر (شیدپخت)

کباب پز تابشی سالاماندر (شیدپخت)

قیمت :

15,200,000   تومان
کباب پز تابشی خانگی (شیدپخت)

کباب پز تابشی خانگی (شیدپخت)

قیمت :

3,000,000   تومان
دستگاه مرغ بریانی (شیدپخت)

دستگاه مرغ بریانی (شیدپخت)

قیمت :

0   تومان
فر صنعتی پیتزا تابشی (شیدپخت)

فر صنعتی پیتزا تابشی (شیدپخت)

قیمت :

34,500,000   تومان
فر پخت برنج (شیدپخت)

فر پخت برنج (شیدپخت)

قیمت :

33,500,000   تومان
دستگاه سیخ گیر اتوماتیک (شیدپخت)

دستگاه سیخ گیر اتوماتیک (شیدپخت)

قیمت :

36,000,000   تومان
دستگاه سیخ شور (شیدپخت)

دستگاه سیخ شور (شیدپخت)

قیمت :

19,800,000   تومان
دیگ اشپزخانه صنعتی (شیدپخت)

دیگ اشپزخانه صنعتی (شیدپخت)

قیمت :

55,000,000   تومان
خط پخت اتوماتیک کباب (شیدپخت)

خط پخت اتوماتیک کباب (شیدپخت)

قیمت :

94,000,000   تومان
دستگاه اب گوجه گیری (شیدپخت)

دستگاه اب گوجه گیری (شیدپخت)

قیمت :

0   تومان
سرخ کن دو سبده (شیدپخت)

سرخ کن دو سبده (شیدپخت)

قیمت :

17,500,000   تومان
فر تابشی جوجه چوبی (شیدپخت)

فر تابشی جوجه چوبی (شیدپخت)

قیمت :

38,000,000   تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی