لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کلیپس و گوه (سهند شیمی)

کلیپس و گوه (سهند شیمی)

قیمت :

20,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
پاک کننده سرامیک (سهند شیمی)

پاک کننده سرامیک (سهند شیمی)

قیمت :

30,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
پودر بند کشی (سهند شیمی)

پودر بند کشی (سهند شیمی)

قیمت :

60,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
رزین تقویت کننده ملات (سهند شیمی)

رزین تقویت کننده ملات (سهند شیمی)

قیمت :

95,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
چسب بتن پلیمری (سهند شیمی)

چسب بتن پلیمری (سهند شیمی)

قیمت :

90,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
چسب بلوک AAC (سهند شیمی)

چسب بلوک AAC (سهند شیمی)

قیمت :

38,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
چسب کاشی پودری (سهند شیمی)

چسب کاشی پودری (سهند شیمی)

قیمت :

45,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
عایق دو جزئی (سهند شیمی)

عایق دو جزئی (سهند شیمی)

قیمت :

250,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان
پرایمر ساختمانی (سهند شیمی)

پرایمر ساختمانی (سهند شیمی)

قیمت :

88,000   تومان

حداقل خرید :

2 میلیون تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی