لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

شیلنگ 2 لایه PVC (اطلس)

شیلنگ 2 لایه PVC (اطلس)

قیمت :

575,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ 2 لایه نخدار PVC (اطلس)

شیلنگ 2 لایه نخدار PVC (اطلس)

قیمت :

390,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ 3 لایه PVC نخ دار (اطلس)

شیلنگ 3 لایه PVC نخ دار (اطلس)

قیمت :

585,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ 5 لایه ترموپلاست (ایران لاسا)

شیلنگ 5 لایه ترموپلاست (ایران لاسا)

قیمت :

1,674,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ ابنما کریستال (اطلس)

شیلنگ ابنما کریستال (اطلس)

قیمت :

680,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ پوست ماری PVC (اطلس)

شیلنگ پوست ماری PVC (اطلس)

قیمت :

280,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ 2 لایه نخدار ترموپلاست (ارس)

شیلنگ 2 لایه نخدار ترموپلاست (ارس)

قیمت :

650,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ ترموپلاست (ایران لاسا)

شیلنگ ترموپلاست (ایران لاسا)

قیمت :

550,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ تور بافت 2 لایه PVC (اطلس)

شیلنگ تور بافت 2 لایه PVC (اطلس)

قیمت :

415,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
شیلنگ المان کریستال PVC (اطلس)

شیلنگ المان کریستال PVC (اطلس)

قیمت :

390,000   تومان

حداقل خرید :

10 حلقه
گرانول PVC مشکی (سر سبز پلاستیک)

گرانول PVC مشکی (سر سبز پلاستیک)

قیمت :

45,600,000   تومان
گرانول PVC شیری (سر سبز پلاستیک)

گرانول PVC شیری (سر سبز پلاستیک)

قیمت :

33,600,000   تومان
گرانول PVC شفاف (سر سبز پلاستیک)

گرانول PVC شفاف (سر سبز پلاستیک)

قیمت :

44,800,000   تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی