لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کیسه نایلون دسته دار (سهند)

کیسه نایلون دسته دار (سهند)

قیمت :

6,000   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم
نایلون استرچ بسته بندی (سهند)

نایلون استرچ بسته بندی (سهند)

قیمت :

5,850   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم
کیسه زباله (سهند)

کیسه زباله (سهند)

قیمت :

19,500   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم
نایلون عریض گلخانه ای (سهند)

نایلون عریض گلخانه ای (سهند)

قیمت :

4,850   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم
نایلون شیرینگ پک (سهند)

نایلون شیرینگ پک (سهند)

قیمت :

5,800   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم
سفره یکبار مصرف چند رنگ (سهند)

سفره یکبار مصرف چند رنگ (سهند)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم
سفره نایلونی تک رنگ (سهند)

سفره نایلونی تک رنگ (سهند)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم
سفره یکبار مصرف کاغذی (سهند)

سفره یکبار مصرف کاغذی (سهند)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

100 کیلوگرم

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی