لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

دستگاه همبرگر زن دستی (ایدیش)

دستگاه همبرگر زن دستی (ایدیش)

قیمت :

2,500,000   تومان

حداقل خرید :

10 میلیون تومان
دستگاه کباب زن (ایدیش)

دستگاه کباب زن (ایدیش)

قیمت :

420,000   تومان

حداقل خرید :

10 میلیون تومان
دستگاه لانگ پوتیتو (ایدیش)

دستگاه لانگ پوتیتو (ایدیش)

قیمت :

2,800,000   تومان

حداقل خرید :

10 میلیون تومان
دستگاه خلال کن سیب زمینی (ایدیش)

دستگاه خلال کن سیب زمینی (ایدیش)

قیمت :

3,050,000   تومان

حداقل خرید :

10 میلیون تومان
بیفتک کوب حرفه ای (ایدیش)

بیفتک کوب حرفه ای (ایدیش)

قیمت :

575,000   تومان

حداقل خرید :

1000 میلیون تومان
انبر قالب پیتزا (ایدیش)

انبر قالب پیتزا (ایدیش)

قیمت :

200,000   تومان

حداقل خرید :

10 میلیون تومان
اسیاب عطاری 500 گرمی (ایدیش)

اسیاب عطاری 500 گرمی (ایدیش)

قیمت :

3,500,000   تومان

حداقل خرید :

10 میلیون تومان
ابمیوه گیری دستی اهرمی (ایدیش)

ابمیوه گیری دستی اهرمی (ایدیش)

قیمت :

3,500,000   تومان

حداقل خرید :

10 میلیون تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی