لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

وان استیل صنعتی (البرز ماشین)

وان استیل صنعتی (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه قوطی پرکن (البرز ماشین)

دستگاه قوطی پرکن (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
نوار نقاله بسته بندی (البرز ماشین)

نوار نقاله بسته بندی (البرز ماشین)

قیمت :

3,000,000   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه خشک کن (البرز ماشین)

دستگاه خشک کن (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه قند خرد کن (البرز ماشین)

دستگاه قند خرد کن (البرز ماشین)

قیمت :

50,000,000   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه توزین بسته بندی (البرز ماشین)

دستگاه توزین بسته بندی (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه تفت خشکبار (البرز ماشین)

دستگاه تفت خشکبار (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه شستشوی سبزیجات (البرز)

دستگاه شستشوی سبزیجات (البرز)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه بالابر بسته بندی (البرز ماشین)

دستگاه بالابر بسته بندی (البرز ماشین)

قیمت :

18,000,000   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه بوجاری حبوبات (البرز ماشین)

دستگاه بوجاری حبوبات (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه ابگیر سبزیجات (البرز ماشین)

دستگاه ابگیر سبزیجات (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه پولیش حبوبات (البرز ماشین)

دستگاه پولیش حبوبات (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
سبزی خرد کن بشقابی (البرز ماشین)

سبزی خرد کن بشقابی (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
خشک کن خشکبار (البرز ماشین)

خشک کن خشکبار (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه اسیاب صنعتی (البرز ماشین)

دستگاه اسیاب صنعتی (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
بسته بندی چای کیسه ای (البرز ماشین)

بسته بندی چای کیسه ای (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه شیرینگ پک (البرز ماشین)

دستگاه شیرینگ پک (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه پرکن اتوماتیک (البرز ماشین)

دستگاه پرکن اتوماتیک (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه طعم زن خشکبار (البرز ماشین)

دستگاه طعم زن خشکبار (البرز ماشین)

قیمت :

0   تومان

حداقل خرید :

1 عدد
دستگاه هسته گیر میوه (البرز ماشین)

دستگاه هسته گیر میوه (البرز ماشین)

قیمت :

6,000,000   تومان

حداقل خرید :

1 عدد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی