لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

نشت یاب گاز (رستگار)

نشت یاب گاز (رستگار)

قیمت :

38,500,000   تومان
دستگاه نشت یاب اب (رستگار)

دستگاه نشت یاب اب (رستگار)

قیمت :

3,980,000   تومان
دستگاه لوله بازکنی برقی (رستگار)

دستگاه لوله بازکنی برقی (رستگار)

قیمت :

3,250,000   تومان
جوش نیمه هیدرولیک (رستگار)

جوش نیمه هیدرولیک (رستگار)

قیمت :

39,800,000   تومان
جوش پلی اتیلن هیدرولیک (رستگار)

جوش پلی اتیلن هیدرولیک (رستگار)

قیمت :

34,800,000   تومان
دستگاه جوش پلاستیک (رستگار)

دستگاه جوش پلاستیک (رستگار)

قیمت :

38,000,000   تومان
دستگاه جوشکاری اینورتر (رستگار)

دستگاه جوشکاری اینورتر (رستگار)

قیمت :

2,250,000   تومان
دستگاه جوش الکتروفیوژن (رستگار)

دستگاه جوش الکتروفیوژن (رستگار)

قیمت :

28,000,000   تومان
حدیده برقی لوله (رستگار)

حدیده برقی لوله (رستگار)

قیمت :

11,600,000   تومان
دستگاه تست برقی لوله کشی (رستگار)

دستگاه تست برقی لوله کشی (رستگار)

قیمت :

12,500,000   تومان
اتو جوش لوله سبز (رستگار)

اتو جوش لوله سبز (رستگار)

قیمت :

1,498,000   تومان
اتو جوش پلی اتیلن گازی (رستگار)

اتو جوش پلی اتیلن گازی (رستگار)

قیمت :

2,580,000   تومان
اتو جوش پلی اتیلن برقی (رستگار)

اتو جوش پلی اتیلن برقی (رستگار)

قیمت :

1,580,000   تومان
دوربین بازبینی لوله فلزی (رستگار)

دوربین بازبینی لوله فلزی (رستگار)

قیمت :

0   تومان
جوش پلی اتیلن دستی (رستگار)

جوش پلی اتیلن دستی (رستگار)

قیمت :

0   تومان
دستگاه تست هالیدی (رستگار)

دستگاه تست هالیدی (رستگار)

قیمت :

0   تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی