لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

سطل زباله خیابانی و پارکی (بارز)

سطل زباله خیابانی و پارکی (بارز)

قیمت :

770,000   تومان

حداقل خرید :

10 عدد
گاری خیابانی حمل زباله (بارز پلاستیک)

گاری خیابانی حمل زباله (بارز پلاستیک)

قیمت :

880,000   تومان

حداقل خرید :

3 عدد
سطل اشغال بزرگ چرخ دار (بارز)

سطل اشغال بزرگ چرخ دار (بارز)

قیمت :

350,000   تومان

حداقل خرید :

5 عدد
سطل زباله بازیافت (بارز پلاستیک)

سطل زباله بازیافت (بارز پلاستیک)

قیمت :

18,000   تومان

حداقل خرید :

20 عدد
گلدان شهری (بارز پلاستیک)

گلدان شهری (بارز پلاستیک)

قیمت :

175,000   تومان

حداقل خرید :

10 عدد
سطل زباله اداری (بارز پلاستیک)

سطل زباله اداری (بارز پلاستیک)

قیمت :

90,000   تومان

حداقل خرید :

40 عدد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی