تقاضا

✅ در قسمت تقاضا ، می توانید محصول و کالای مورد نیاز خود را در وب سایت درخواست کنید. با این روش کاربران مراجع به سایت ، می توانند در صورت تمایل و توانمندی کالای مورد نیاز شما را تامین نمایند.

مراحل :
1) ابتدا فرم تقاضا را کامل کنید.
2) امکان قرار دادن عکس محصول مورد نظر شما در برگه تقاضا وجود دارد.
3) پس از ثبت تقاضا و تایید توسط تجارت آسیا ، مراجعین وب سایت درخواست ها را مشاهده می نمایند.
4) در صورتیکه فرد یا شرکتی قادر به تامین نیاز شما بود ، می تواند ، تقاضای شما را پاسخ دهد.
5) پس از تایید وب سایت ، پاسخ در پایین تقاضا قرار می گیرد.
6) در انتها شما می توانید با مشاهده پاسخ های دریافتی ، برای تامین نیاز خود با موارد پیشنهادی ارتباط برقرار کنید.