حریم شخصی« تجارت آسیا متعهد می شود که حریم خصوصی شما را حفظ کند »


 


✅ عضویت شما در وب سایت تجارت آسیا در جهت دسته بندی گروهی،ارائه خدمات بهتر ، پشتیبانی و همچنین بهبود روند پیشرفت می باشد .

برای عضویت در وب سایت نیاز به اطلاعاتی از شما مانند : مشخصات ،ایمیل و شماره تماس می باشد.


تجارت آسیا حفظ امنیت حریم شخصی افراد را ملزم دانسته و برای این مهم تمام تلاش خود را به کار میگیرد ، تا اطلاعات شخصی افراد از هرگونه خلا امنیتی مصون باشد .

تجارت آسیا از روش و دستورالعمل های امنیتی سرسختانه جهت حفظ حریم خصوصی کاربران پیروی میکند .