محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید .

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل بی سیم
6 کلید تک سرعته ،
تک دسته
کد : IS-F24-6S
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 6.930.000 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل بی سیم
8 کلید تک سرعته ،
تک دسته
کد : IS-F24-8S
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 8.550.000 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل بی سیم
12 کلید تک سرعته
کد : IS-F24-12S
مزایا : همراه با کلید استارت،
سلکتور و کلید قطع اضطراری قارچی
تعداد
در جعبه :
1 عدد
تعداد
در کارتن :
2 عدد
قیمت
تک دسته :
6.930.000 تومان
قیمت
دو دسته :
17.100.000

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 2
خانه طرح صنعتی
کد : IS-XCD-61
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 72 عدد
قیمت : 115.500 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 6
خانه طرح صنعتی
کد : IS-XCD-63
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 42 عدد
قیمت : 194.500 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 2
خانه طرح کاترپلار
کد : IS-EPB2
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 100 عدد
قیمت : 266.900 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 6
خانه طرح کاترپلار
کد : IS-EPB6
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 60 عدد
قیمت : 554.000 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 2
خانه تک سرعته
طرح حرفه ای
کد : ISLC21
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 32 عدد
قیمت : 570.000 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 6
خانه تک سرعته
طرح حرفه ای
کد : ISLC61
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 20 عدد
قیمت : 920.000 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 2
خانه دو سرعته
کد : ISLC22
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 32 عدد
قیمت : 834.000 تومان

نام محصول : کلید کنترل جرثقیل 6
خانه دو سرعته
کد : ISLC62
تعداد در جعبه : 1 عدد
تعداد در کارتن : 20 عدد
قیمت : 1.330.000 تومان

 buy crane control switch from Iran : iswitch
Iranian crane control switch with high quality : iswitch

گارانتی  5 سال
گواهینامه های شرکت  CE - SGS - GTS - TUV - IEC - EN - ISO 9001:2018