محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .


قیمت انواع کباب پزهای سنوا :


قیمت 40 سانتیمتری : 158,000 تومان
قیمت 50 سانتیمتری : 170,000 تومان
قیمت 60 سانتیمتری : 184,000 تومان
قیمت 70 سانتیمتری : 218,000 تومان
قیمت 60 سانتیمتری دو شیر : 250,000 تومان
قیمت 70 سانتیمتری دو شیر : 285,000 تومان
قیمت 50 سانتیمتری پایه  بلند : 195,000 تومان
قیمت 60 سانتیمتری پایه بلند : 214,000 تومان
قیمت 70 سانتیمتری پایه بلند : 242,000 تومانپایه کباب پز مدل X
این پایه قابلیت تبدیل به نوع ایستاده و نشسته را دارد.

گواهینامه  حق ثبت اختراع
جنس رویه  چدن - گالوانیزه