محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.


مدل : پانته ( Pante )
قیمت درجه 1 : 32,500 تومان
قیمت درجه 2 : 29,000 تومان
قیمت درجه 3 : 25,000 تومان
قیمت ( ung ) : 17,500 تومان


مدل : ماتیلدا ( Matilda )
قیمت درجه 1 : 32,500 تومان
قیمت درجه 2 : 29,000 تومان
قیمت درجه 3 : 25,000 تومان
قیمت ( ung ) : 17,500 تومان


 

لعاب  مات
مزایای محصولات  کالیبره و بدون نیاز به بند کشی