محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 


نام محصول : فندقی
کد : 390
ابعاد : 4*4*6 سانتیمتر
حجم : 0.030 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : فندقی گلدار
کد : 390-2
ابعاد : 4*4*6 سانتیمتر
حجم : 0.030 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : لوتوس
کد : 629
ابعاد : 3.7*3.7*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.060 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : لوتوس گلدار
کد : 629-1
ابعاد : 3.7*3.7*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.060 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : سرو
کد : 157
ابعاد : 5.5*5.5*7 سانتیمتر
حجم : 0.060 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : سرو گلدار
کد : 157-1
ابعاد : 5.5*5.5*7 سانتیمتر
حجم : 0.060 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : لی لی
کد : 800
ابعاد : 4*4.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.040 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : لی لی گلدار
کد : 800-1
ابعاد : 4*4.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.040 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : توپی
کد : 179
ابعاد : 5.3*5.3*6.4 سانتیمتر
حجم : 0.065 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : بهارنارنج گلدار
کد : 158-1
ابعاد : 6.2*4.2*4.2 سانتیمتر
حجم : 0.060 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : زئوس
کد : 156
ابعاد : 3.3*3.3*7.3 سانتیمتر
حجم : 0.040 لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان


نام محصول : موشکی
کد : 820
ابعاد : --- سانتیمتر
حجم : --- لیتر
تعداد در کارتن : 72
قیمت : 3,675 تومان

مزایای محصولات  بدنه شیشه ای با درب کروم و گلدار