محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 

طرح : ابری
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : آلتون آنتیک
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : برگی
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : خورشیدی
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : دریا
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : رویال
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : محرابی
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : نارون
قیمت درجه 1
سفید ، طوسی ، قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 سفید ، طوسی ، قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومان


طرح : ریلی سابخورده
قیمت درجه 1
قرمز : 28,000  تومان
قیمت درجه 1 زرد : 32,000  تومان

قیمت درجه 2 قرمز : 26,000  تومان
قیمت درجه 2 زرد : 29,000  تومانقیمت های مطرح شده ، قیمت تحویل درب کارخانه می باشد .
9% عوارض و مالیات به مبالغ افزوده می شود.


 

ضمانت  15 سال
گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - ISO 9001
مزایای محصولات  بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه - عدم استفاده از مواد شیمیایی - سبک - مقاوم خمشی بسیار بالا - بدون تابیدگی - بدون تلورانس ابعاد - مقاوم در برابر یخ زدگی و ضربه - تنوع در طرح ، رنگ و ابعاد - بسته بندی مناسب
وزن  12
ابعاد  40*40