محصولات مرتبط


نام محصول : مایع ظرفشویی ساده

وزن(ml) تعداد در کارتن قیمت (تومان)
750 12 4,850


نام محصول : مایع ظرفشویی گلد

وزن(ml) تعداد در کارتن قیمت (تومان)
750 12 5,900
1000 12 6,800


نام محصول : مایع ظرفشویی گلیسیرینه

وزن(ml) تعداد در کارتن قیمت (تومان)
500 12 3,465
750 12 4,980
1000 12 5,600
2500 4 13,860
4000 4 19,480

وزن  500 - 750 - 1000 - 2500 - 4000 ml