محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.


نام محصول : عسل گون گز

450 گرمی
کد : 26107
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 33,500 تومان

900 گرمی
کد : 26022
تعداد در کارتن : 6
قیمت : 126,000 تومان


نام محصول : عسل ممتاز

450 گرمی
کد : 26114
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 27,500 تومان

900 گرمی
کد : 26046
تعداد در کارتن : 6
قیمت : 103,000 تومان


نام محصول : عسل کنار

450 گرمی
کد : 26121
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 33,500 تومان

900 گرمی
کد : 26039
تعداد در کارتن : 6
قیمت : 126,000 تومان

نام محصول : عسل بهارنارنج

450 گرمی
کد : 26077
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 33,500 تومان

900 گرمی
کد : 26060
تعداد در کارتن : 6
قیمت : 126,000 تومان


نام محصول : عسل آویشن

450 گرمی
کد : 26091
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 36,500 تومان

900 گرمی
کد : 26084
تعداد در کارتن : 6
قیمت : 138,000 تومان


نام محصول : عسل گشنیز

450 گرمی
کد : 26138
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 33,500 تومان

900 گرمی
کد : 26053
تعداد در کارتن : 6
قیمت : 126,000 تومان

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - سیب سلامت سازمان غذا و دارو - ISO 9001:2015
ماندگاری محصول  2 سال