محصولات مرتبط


نام محصول : سه خانه خوراک
کد : 310 جدید
ظرفیت : 170/180/400 MLit
ارتفاع : 4.3 cm
ارتفاع قابل استفاده : 3.3 cm
ابعاد کف محصول : 14.3*19.5 cm
ابعاد دهانه محصول : 16.8*21.8 cm
ابعاد کلی محصول : 18*23 cm

تعداد در کارتن : 800
قیمت : 625 تومان
قیمت درب : 91 تومان


نام محصول : سه خانه خوراک
کد : 310 قدیم
ظرفیت : 180/2000/450 MLit
ارتفاع : 3.8 cm
ارتفاع قابل استفاده : 3 cm
ابعاد کف محصول : 15.2*20.3 cm
ابعاد دهانه محصول : 17.4*22.4 cm
ابعاد کلی محصول : 18.8*23.8 cm

تعداد در کارتن : ---
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید
قیمت درب : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید

گواهینامه های شرکت  مجوز رسمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - استاندارد ملی ایران - دارای سیب سلامت
قابلیت  امکان بازیافت ظروف - ماندگاری بیشتر گرمای غذا - عدم تاثیر نامطلوب گرمای غذا بر روی ظرف
امکان استفاده در  ماکروویو و گرما