محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.


پرایـمر امید پوشش دهنده ای مناسبی برای محافظت از لوله های گاز، آب و مخازن زیر زمینی در برابـر آثارمخرب آب، خـاک و مصـالح سـاختمانی می باشد.


نام محصول : پرایمر
کد : PR
قیمت کیلو : 18,500 تومان
قیمت گالن : 57,000 تومان
قیمت حلب : 222,000 تومان

10 درصد تخفیف شامل خرید های عمده

رنگ های صنعتی و ساختمانی بنا به درخواست مشتری ، از نظر فام ، براقیت ، پوشش ، درصد زینک و موارد دیگر با حجم حداقل 200 کیلوگرم قابل سفارش و تولید می باشد .

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - CE اروپا - ISO 9001:2008 - ISO/FDIS 10002:2014 - ISO 12944:2007
ویسکوزیته  110-115 Ku
دانسیته  1.4-1.6 kg/L