محصولات مرتبط


🔷 نام محصول : ظرفشویی شاوری یاقوت کروم
قیمت : 476,000 تومان


🔷 نام محصول : ظرفشویی شاوری یاقوت سفید
قیمت : 514,000 تومان


🔷 نام محصول : ظرفشویی شاوری استار
قیمت : 517,000 تومان


🔷 نام محصول : ظرفشویی شاوری برمودا
قیمت : 476,000 تومان


🔷 نام محصول : ظرفشویی شاوری تنسو
قیمت : 472,000 تومان

ضمانت  5 سال
گواهینامه  دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران - گواهینامه ISO9001:2008 - گواهینامه EC - گواهینامه QMA