محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.


🔸
نام محصول : سیفون خرطومی 90.4

کد محصول : 84030005
تعداد در کارتن : 50
قیمت : 9,600 تومان


🔸
نام محصول : خرطومی کششی 90.4

کد محصول : 87010001
تعداد در کارتن : 100
قیمت : 3,600 تومان


🔸
نام محصول : سیفون خرطومی 90.5

کد محصول : 84030010
تعداد در کارتن : 50
قیمت : 9,600 تومان


🔸
نام محصول : خرطومی کششی 90.5

کد محصول : 87010010
تعداد در کارتن : 100
قیمت : 3,600 تومان


🔸
نام محصول : خرطومی کششی 150.5

کد محصول : 87010015
تعداد در کارتن : 100
قیمت : 5,200 تومان

در صورت خرید خاوری از شرکت پاکیو مهر ، نصف هزینه حمل بار با شرکت می باشد.