محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.


کد : 113
مشخصات زمینه : خاکستری سفید
قیمت : 21,400 تومان


کد : 119
مشخصات زمینه : خاکستری سفید
قیمت : 21,400 تومان


کد : 111
مشخصات زمینه : خاکستری سفید
قیمت : 21,400 تومان


کد : 110
مشخصات زمینه : خاکستری سفید
قیمت : 21,400 تومان


کد : 112
مشخصات زمینه : خاکستری سفید
قیمت : 21,400 تومان


کد : 107
مشخصات زمینه : خاکستری سفید
قیمت : 21,400 تومانقیمت محصولات ، تحویل درب کارخانه است .
در صورت حمل به صورت بسته بندی هزینه پالت و بسته بندی به قیمت های لیست به ازای هر متر 2,000 تومان اضافه می شود . 

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - ISO 9001 - استاندارد BV - استاندارد CATECNA
نوع  درجه یک
ابعاد  40*40