محصولات مرتبط

سس بارسا 270 سی سی شیشه ای 14,350 تومان         (تعداد در بسته 8 عدد )

سس بارسا (روغن زیتون خام +سرکه خرما) 24 گرمی .جعبه 20 عددی 13,450 تومان     ( تعداد در بسته 10 عدد )


سس بارسا (روغن زیتون خام +سرکه خرما) 24 گرمی .کارتن 150 عددی 9,570 تومان    ( تعداد در بسته 1 عدد  )

در صورت خرید حجمی 2  تن از محصولات 20 % تخفیف داده می شود که به صورت مستقیم ارسال می شود .