محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید

محتوای زعفران خاتم ساگارت از زعفران نگین ( سرگل ) ممتاز قائنات می باشد . این محصول با وزن های گوناگون  با بسته بندی استند فروشگاهی ، باکس چوبی و طرح لبخند به بازار ارائه می شود .
 

وزن قیمت (تومان)
خاتم 0.5 گرم 6,600
خاتم 1 گرم 11,000
خاتم 2 گرم 19,800
خاتم 0.5 مثقال 22,990
خاتم 3 گرم 29,150
خاتم 4 گرم 38,500
خاتم 1 مثقال 43,780

وزن قیمت (تومان)
باکس چوبی 4 گرم 42,900
باکس چوبی 2 گرم 42,350
باکس چوبی 20 گرم 184,800
باکس چوبی 0.5 مثقال 20,955
باکس چوبی 1 مثقال 48,180

وزن قیمت (تومان)
باکس چوبی 4 تا یک گرم 42,900

وزن قیمت (تومان)
لبخند 4 گرم 38,500
لبخند 2 گرم 37,950

وزن قیمت (تومان)
لبخند 0.5 مثقال 20,515
لبخند 1 مثقال 43,780
لبخند 20 گرم 206,800

وزن قیمت (تومان)
لبخند 4 تا یک گرم 53,900

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - ISO 22000
مزایا  100% خالص و بدون هیچگونه رنگ و افزودنی