محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .

 


نام محصول : زانو صفحه دار توپیچ پرسی
 

کد سایز تعداد در کارتن
PL2021 1.2*16 160
PL2022 1.2*20 140
PL2025 3.4*25 80


نام محصول : زانو صفحه دار روپیچ پرسی
 

کد سایز تعداد در کارتن
PL2023 3.4*16 100
PL2024 3.4*20 80


نام محصول : زانو مساوی پرسی
 

کد سایز تعداد در کارتن
PL2100 16*16 280
PL2200 20*20 180
PL2300 25*25 100
PL2400 32*32 60


نام محصول : زانو خاردار توپیچ پرسی تیپ 2
 

کد سایز تعداد در کارتن
PL2011 1.2*16 140
PL2012 1.2*20 140
PL2015 3.4*25 100


نام محصول : زانو خاردار توپیچ پرسی سنگین
 

کد سایز تعداد در کارتن
PL2011 1.2*16 140
PL2012 1.2*20 120


نام محصول : زانو روپیچ پرسی
 

کد سایز تعداد در کارتن
PL2041 1.2*16 240
PL2042 1.2*20 200
PL2043 3.4*20 160
PL2044 3.4*25 100
PL2045 1*25 100
PL2046 1*32 72


نام محصول : زانو روپیچ پرسی
 

کد سایز تعداد در کارتن
PL2031 1.2*16 240
PL2032 1.2*20 200
PL2033 3.4*20 160
PL2034 3.4*25 100
PL2035 1*25 100
PL2036 1*32 72

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - CE اروپا - SKZ - AENOR