محصولات مرتبط

روغن زیتون  بدون بو ، پت 450 سی سی 21,650 تومان    (تعداد در بسته 6 عدد )

روغن زیتون بکر ، پت 450 سی سی 21,650 تومان      (تعداد در بسته 6 عدد )

روغن زیتون بدون بو ، پت 250 سی سی 12,650 تومان     (تعداد در بسته  9 عدد )

روغن زیتون بکر ، پت 250 سی سی 12,650 تومان    (تعداد در بسته 9 عدد )

روغن زیتون بدون بو ، شیشه 270 سی سی 14,600 تومان  (تعداد در بسته 8 عدد )

روغن زیتون بکر ، شیشه 270 سی سی 14,600 تومان  (تعداد در بسته 8 عدد )در صورت خرید حجمی 2  تن از محصولات 20 % تخفیف داده می شود که به صورت مستقیم ارسال می شود .