محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط به عرضه کننده مراجعه کنید.

نام محصول : دیوارهای پیش ساخته بتنی
به منظور تسریع در عملیات فضاسازی و کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت ، امنیت و افزایش زیبایی بصری ؛ دیوارهای پیش ساخته یک رو و دو رو نما با تنوع در طراحی نما ، به همراه پایه و ستون در ابعاد و اندازه های مختلف با امکان نصب در محل سفارش در این مجموعه طراحی و تولید می شوند .
این سازه های در شهرداری ها ، نیروگاه ها ، مخازن آب ، بسیاری از دانشگاه ها و موسسات و ... مورد استفاده می باشند .

استاندارد  استاندارد ملی ایران