محصولات مرتبط

لیست قیمت دمبل :👇

مدل قیمت(تومان)
دمبل بانوان 0.5 12,000
دمبل بانوان 1 13,000
دمبل بانوان 1.5 19,500
دمبل بانوان 2 26,000
دمبل بانوان 3 39,000
دمبل بانوان 4 52,000
دمبل بانوان 5 65,000
دمبل 6 ضلعی 10 کیلو به بالا 6,500
دمبل 6 ضلعی 10 کیلو به پایین 7,000
دمبل متغییر با دسته 85,000

دایره فعالیت شرکت  انواع تجهیزات باشگاه و اماکن ورزشی - کلیه تجهیزات بدنسازی ، ایروبیک و TRX