محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .
 


نام محصول : قفسه فلای دو کاره
مدل : تکنو
کد محصول : T130
طول : 150
عرض : 130
ارتفاع : 190
قیمت : 19,375,000 تومان


نام محصول : قفسه فلای دو کاره
مدل : EM
کد محصول : E130
طول : 130
عرض : 130
ارتفاع : 190
قیمت : 18,203,000 تومان


نام محصول : قفسه فلای دو کاره
مدل : پاناتا
کد محصول : P130
طول : 150
عرض : 130
ارتفاع : 190
قیمت : 15,219,000 تومان


نام محصول : قفسه فلای دو کاره
مدل : SEC (پاناتا 2)
کد محصول : 130
طول : 150
عرض : 130
ارتفاع : 190
قیمت : 14,421,000 تومان