محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .

نمونه طرح های درب های آپارتمانی لوکس :


کد : P 96


کد : P 205


کد : P 206


کد : P 208


کد : P 209


کد : P 210


کد : P 211


کد : P 212


کد : P 213


کد : P 215


کد : P 217


کد : P 218


کد : P 232


کد : P 233


کد : P 234
لیست قیمت  :
🔸 درب ورودی 5CNC میل PVC شده 0.2 ( تمام PVC ) : 430,000 تومان
🔸 درب ورودی 8CNC میل PVC شده 0.2 ( تمام PVC ) : 480,000 تومان
🔸 درب ورودی 8CNC میل PVC شده هایگلاس ( تمام PVC ) : 580,000 تومان
🔸 درب اتاقی HDF روکش 0.2 ( تمام PVC ) : 440,000 تومان
🔸 درب اتاقی HDF روکش ( تمام PVC ) هایگلاس : 500,000 تومان
🔸 درب ورودی 8CNC میل خام : 370,000 تومان
🔸 درب ورودی 6CNC میل خام : 360,000 تومان
🔸 درب ورودی 8CNC میل روکش ملچ طبیعی : 530,000 تومان
🔸 درب ورودی 8CNC میل روکش راش طبیعی : 550,000 تومان
🔸 درب اتاقی و کمدی HDF ساده و قابدار : 250,000 تومان
🔸 درب اتاقی و کمدی MDF خام 3 میل : 140,000 تومان
🔸 درب اتاقی 4 میل ملامینه قابدار : 270,000 تومان
🔸 چهارچوب کشویی با روکوب پرواز و روکش 0.2 PVC بدون آستانه : 290,000 تومان
🔸 روکوب کاور دو تیکه چهارچوب فلزی فرانسوی با روکش 0.2 (PVC ) : 140,000 تومان


توجه :
1- درب با روکش PVC 0.4 قیمت 75,000 تومان افزایش می یابد .
2- درب دولنگه تا عرض 125 با ضریب 1.5 محاسبه می شود ، درب از عرض 125 به بالا دو لنگه درب تکی محاسبه می شود .
3- درب با روکش PVC بدون کلاف قیمت 30,000 تومان کاهش می یابد .
4- درب با روکش PVC لوکس قیمت 100,000 تومان افزایش می یابد .
5- درب با طرح سه بعدی یا طرح ویژه قیمت 70,000 تومان افزایش می یابد .
6- چهارچوب کشویی با روکش 0.4 PVC قیمت 50,000 تومان افزایش می یابد .
7- قیمت چهارچوب با آستانه 20% قیمت بدون آستانه اضافه می شود .
8- روکوب کاور چهارچوب فلزی با روکش 0.4 PVC قیمت 40,000 تومان افزایش می یابد .
9- چهارچوب کشویی با روکش PVC لوکس قیمت 65,000 تومان افزایش می یابد .

 

جنس محصولات شرکت  انواع چوب - MDF - HDF - PVC- CNC - ABS - ملامینه
بسته بندی  کارتن