محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
تحویل درب کارخانه می باشد.

 


نام محصول :  PVL6000x new
سایز : رسمی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 67,000  تومان


نام محصول :  PVL6000
سایز : رسمی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 67,000  تومان


نام محصول :  PVL5500 new
سایز : رسمی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 67,000  تومان


نام محصول :  PVL5000
سایز : رسمی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 67,000  تومان


نام محصول :  PVL4000 new
سایز : 4 مینی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 67,000  تومان


نام محصول :  PVL3100 new
سایز : رسمی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 42,000  تومان


نام محصول :  PVL3300 new
سایز : رسمی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 42,000  تومان


نام محصول :  PVL518
سایز : 5
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : 22,500  تومان


نام محصول :  PVL58
سایز : 5
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر
قیمت : به ارتبط با عرضه کننده مراجعه کنید


نام محصول :  PVL200w new
سایز : رسمی
وزن : 260-280 گرم
محیط : 650-670 میلیمتر

قیمت : به ارتبط با عرضه کننده مراجعه کنید

تعداد در کارتن  12 عدد
گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - ISO 9000:2008
جنس رویه  چرم
بلیدر  بیوتل (Butyl)
میزان باد  8 Lbs