محصولات مرتبط


نام محصول : ترولی تصویری
قیمت : 300,000 تومان


نام محصول : ترولی فلزی
قیمت : 240,000 تومان


نام محصول : ترولی ایتالیایی
قیمت : 370,000 تومان


تنها تولید کننده ترولی های دارای طرح صنعتی و ISO 10004 در ایران است.
این شرکت تنها تولید کننده ترولی های تصویری در ایران است.

گواهینامه های شرکت  دارای طرح صنعتی - ISO 10004
مزایا  در رنگ های مختلف