محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .


 


نام محصول : قلم مو تخت شیمیایی تیره

کد : B-777
لیست قیمت :👇

 

شماره قیمت (تومان)
0 5,870
1 6,100
2 6,500
3 7,360
4 7,790
5 8,800
6 11,100
8 13,450
10 15,300
12 17,250
14 18,650
16 19,300
18 19,500
20 20,500
22 21,500
24 22,000
26 22,500
سری 7 عدد (0-6) 53,520
سری 7 عدد (0-12) 72,260
سری 8 عدد (0-14) 95,910
سری 5 عدد (16-24) 102,800


نام محصول : قلم مو تخت شیمیایی روشن

کد : 777
لیست قیمت :👇

 

شماره قیمت (تومان)
0 5,600
1 5,760
2 6,170
3 7,080
4 7,580
5 8,500
6 10,830
8 13,150
10 15,000
12 17,000
14 18,000
16 19,100
18 19,300
20 20,000
22 21,000
24 21,500
26 21,500
سری 7 عدد (0-6) 51,520
سری 7 عدد (0-12) 75,330
سری 8 عدد (0-14) 93,330
سری 5 عدد (16-24) 100,900


نام محصول : قلم مو تخت موی سمور

کد : 7007
لیست قیمت :👇

 

شماره قیمت (تومان)
0 18,400
1 19,550
2 20,350
3 24,200
4 25,760
5 28,750
6 33,300
8 37,000
10 48,300
12 52,900
14 60,000
16 66,700
18 74,000

نام برندهای شرکت خرم  khorram - panda
الیاف  شیمیایی - موی سمور