محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .

 

نوع قیمت (تومان)
گالوانیزه 660,000
استیل 780,000 

مزایا  مقاوم - باکیفیت - پخت یک دست
گاز مصرفی  شهری