محصولات مرتبط

نام محصول : پوتین 3MAX قهوه ای
کد : 213
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 108,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر حرارت 250 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
قابلیت دید بالا
زیره تی پی یو

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات
با فن آوری بالا


نام محصول : پوتین 3MAX نیو مشکی
کد : 304
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 136,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر حرارت 250 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
قابلیت دید بالا
زیره تی پی یو

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات
با فن آوری بالانام محصول : پوتین 3MAX نیو قهوه ای/مشکی

کد : 303
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 136,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر حرارت 250 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
قابلیت دید بالا
زیره تی پی یو

کاربرد در صنایع :

صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات
با فن آوری بالا


نام محصول : پوتین نیو هورس

کد : 307
رویه : نوبوک
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 136,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات


نام محصول : پوتین 3MAX نیو مشکی
کد : 306
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 148,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات


نام محصول : پوتین 3MAX نیو مشکی
کد : 308
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 124,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی

کاربرد در صنایع :

خدمات
با فن آوری بالا


نام محصول : پوتین 3MAX  مشکی (عایق برق)
کد : 202
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 110,000 تومان


نام محصول : پوتین 3MAX  مشکی
کد : 205
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید

سایزبندی  37-47
رویه  چرم گاوی
آستر  پلی استر پنبه
کف داخلی  پلی اورتال معطر ضد باکتری
سرپنجه  کامپوزیت
زیره  دو دانسیته پلی اورتال