محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 

نام محصول: مقلاویز سوپر
کد شماره تعداد در کارتن قیمت (تومان)
501 15*5 48 20,700
502 14*4 48 15,650
503 12*3 72 12,800
504 10*2/5 120 10,500
505 15*3 72 17,400
نام محصول: مقلاویز طلایی
کد شماره تعداد در کارتن قیمت (تومان)
401 15*5 48 18,800
402 14*4 48 14500
403 12*3 72 11950

نام محصول: مقلاویز پلاستیک زنی
کد تعداد در کارتن قیمت (تومان)
600 48 7,700

نام محصول: مقلاویز الوان
کد شماره تعداد در کارتن قیمت (تومان)
007 15*3 48 19,500
008 10*2/5 48 14,900
009 12*3 72 12,200
010 14*4 120 10,900
011 15*5 72 18,200

مصارف  تمامی سطوح (داخل و خارج ساختمان)
نوع  مخصوص رنگ های پلاستیکی و روغنی مات
مزایا  الیاف لطیف - برش سطح منحصر به فرد - سبک وزن