محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 


نام محصول : جلو ران ماشین
کد : 57205
طول : 1438 mm
عرض : 1290 mm
ارتفاع : 1670 mm

وزن خالص : 290 kg
قیمت : 14,800,000 تومان


نام محصول : پشت پا خوابیده
کد : 57203
طول : 1500 mm
عرض : 1300 mm
ارتفاع : 1670 mm

وزن خالص : 235 kg
قیمت : 14,000,000 تومان


نام محصول : پشت ران ایستاده
کد : 57204
طول : 1340 mm
عرض : 1050 mm
ارتفاع : 1670 mm
وزن خالص : 195 kg
قیمت : 12,000,000 تومان


نام محصول : کراس اور
کد : 57211
طول : 4400 mm
عرض : 735 mm
ارتفاع : 2630 mm
وزن خالص : 460 kg
قیمت : 21,500,000 تومان


نام محصول : مولتی کراس
کد : 57242
طول : 1600 mm
عرض : 90 mm
ارتفاع : 2020 mm
وزن خالص : 320 kg
قیمت : 21,500,000 تومان


نام محصول : لت زیر بغل سیم کش
کد : 57201
طول : 1372 mm
عرض : 698 mm
ارتفاع : 2730 mm
وزن خالص : 240 kg
قیمت : 13,500,000 تومان


نام محصول : خیاطه دو کاره
کد : 57239
طول : 1860 mm
عرض : 826 mm
ارتفاع : 1665 mm
وزن خالص : 300 kg
قیمت : 14,800,000 تومان


نام محصول : قایقی (پارویی)
کد : 57206
طول : 2026 mm
عرض : 1328 mm
ارتفاع : 2060 mm
وزن خالص : 270 kg
قیمت : 14,000,000 تومان


نام محصول : پرس نشسته
کد : 57202
طول : 1754 mm
عرض : 1400 mm
ارتفاع : 1670 mm
وزن خالص : 310 kg
قیمت : 14,800,000 تومان


نام محصول : پروانه دو کاره
کد : 57244
طول : 1315 mm
عرض : 806 mm
ارتفاع : 2065 mm
وزن خالص : 280 kg
قیمت : 14,800,000 تومان


نام محصول : پارالل و بارفیکس کمکی
کد : 57207
طول : 2800 mm
عرض : 1750 mm
ارتفاع : 1450 mm
وزن خالص : 300 kg
قیمت : 14,800,000 تومان


نام محصول : جلو بازو لاری
کد : 57222
طول : 1200 mm
عرض : 1200 mm
ارتفاع : 1670 mm
وزن خالص : 200 kg
قیمت : 13,000,000 تومان


نام محصول : نشر از جانب
کد : 57245
طول : 1700 mm
عرض : 1700 mm
ارتفاع : 1300 mm
وزن خالص : 220 kg
قیمت : 14,000,000 تومان


نام محصول : پشت بازو دیپ
کد : 57224
طول : 1700 mm
عرض : 1300 mm
ارتفاع : 1200 mm
وزن خالص : 265 kg
قیمت : 14,000,000 تومان

گارانتی  1 سال
جنس تشک  بهترین نوع فوم گرم
رنگ  پودری الکترواستاتیک
مزایا  حمل و مونتاژ آسان