محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 


نام محصول : رویال دودی
جنس :  بدنه  شیشه ای
سایز 1
کد : 841-4
ابعاد : 24*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.5 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 38,500 تومان
سایز 2
کد : 842-4
ابعاد : 21.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.250 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 38,500 تومان
سایز 3
کد : 843-4
ابعاد : 19.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.100 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 37,500 تومان
سایز 4
کد : 844-4
ابعاد : 17*10*10 سانتیمتر
حجم : 0.850 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 37,500 تومان
سایز 5
کد : 845-4
ابعاد : 13.5*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.300 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 35,000 تومان


نام محصول : رویال طلایی
جنس :  بدنه شیشه ای
سایز 1
کد : 841-5
ابعاد : 24*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.5 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 24,000 تومان
سایز 2
کد : 842-5
ابعاد : 21.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.250 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 24,000 تومان
سایز 3
کد : 843-5
ابعاد : 19.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.100 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 23,000 تومان
سایز 4
کد : 844-5
ابعاد : 17*10*10 سانتیمتر
حجم : 0.850 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 23,000 تومان
سایز 5
کد : 845-5
ابعاد : 13.5*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.300 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 120,000 تومان


نام محصول : رویال عسلی
جنس :  بدنه شیشه ای
سایز 1
کد : 841-3
ابعاد : 24*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.5 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 39,550 تومان
سایز 2
کد : 842-3
ابعاد : 21.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.250 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 39,500 تومان
سایز 3
کد : 843-3
ابعاد : 19.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.100 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 39,000 تومان
سایز 4
کد : 844-3
ابعاد : 17*10*10 سانتیمتر
حجم : 0.850 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 39,000 تومان
سایز 5
کد : 845-3
ابعاد : 13.5*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.300 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 35,000 تومان


نام محصول : رویال درب رنگی
جنس :  بدنه و درب  شیشه ای
رنگبندی درب : صورتی - سبز - سفید
سایز 1
کد : 841
ابعاد : 24*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.5 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 16,990 تومان
سایز 2
کد : 842
ابعاد : 21.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.250 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 16,990 تومان
سایز 3
کد : 843
ابعاد : 19.5*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.100 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 16,890 تومان
سایز 4
کد : 844
ابعاد : 17*10*10 سانتیمتر
حجم : 0.850 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 16,890 تومان
سایز 5
کد : 845
ابعاد : 13.5*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.300 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 14,500 تومان


نام محصول : طلا
جنس :  بدنه شیشه ای و درب  پلاستیکی
رنگبندی درب : صورتی - سبز - سفید
سایز 1
کد : 871
ابعاد : 21*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.5 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 15,950 تومان
سایز 2
کد : 872
ابعاد : 18*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.2 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 15,950 تومان
سایز 3
کد : 873
ابعاد : 15*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 0.95 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 15,450 تومان
سایز 4
کد : 874
ابعاد : 10.5*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 0.5 لیتر
تعداد در کارتن : 24
قیمت : 14,850 تومان
سایز 5
کد : 875
ابعاد : 9.5*8.2*8.2 سانتیمتر
حجم : 0.300 لیتر
تعداد در کارتن : 48
قیمت : 14,500 تومان


نام محصول : چفتی طلا
جنس :  بدنه شیشه ای و درب  پلاستیکی
رنگبندی درب : صورتی - سبز
سایز 1
کد : 861
ابعاد : 22*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.5 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 20,150 تومان
سایز 2
کد : 862
ابعاد : 19.2*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.2 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 20,150 تومان
سایز 3
کد : 863
ابعاد : 16*10*10 سانتیمتر
حجم : 0.95 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 19,550 تومان
سایز 4
کد : 864
ابعاد : 11.4*10*10 سانتیمتر
حجم : 0.5 لیتر
تعداد در کارتن : 24
قیمت : 18,950 تومان


نام محصول : لوتوس
جنس :  بدنه شیشه ای و درب  کروم
رنگبندی درب : صورتی - سبز - سفید
سایز 1
کد : 631
ابعاد : 24*10.7*10.7 سانتیمتر
حجم : 1.6 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 15,950 تومان
سایز 1.5
کد : 630
ابعاد : 20.5*10.7*10.7 سانتیمتر
حجم : 1.6 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 15,950 تومان

سایز 2
کد : 632
ابعاد : 17.2*10.7*10.7 سانتیمتر
حجم : 1.2 لیتر
تعداد در کارتن : 24
قیمت : 15,950 تومان
سایز 3
کد : 633
ابعاد : 16.8*8.8*8.8 سانتیمتر
حجم : 0.7 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 14,850 تومان
سایز 4
کد : 634
ابعاد : 12.9*8.5*8.5 سانتیمتر
حجم : 0.45 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 14,450 تومان
سایز 5
کد : 635
ابعاد : 9.4*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.21 لیتر
تعداد در کارتن : 48
قیمت : 10,850 تومان


نام محصول : بهارنارنج
جنس :  بدنه شیشه ای و درب  ضد آب فلزی
رنگبندی درب : صورتی - سبز - سفید
سایز 1
کد : C671
ابعاد : 19.2*11*11 سانتیمتر
حجم : 1.5 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 11,900 تومان
سایز 2
کد : C672
ابعاد : 17.3*10*10 سانتیمتر
حجم : 1.1 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 11,900 تومان
سایز 3
کد : C673
ابعاد : 11.5*9*9 سانتیمتر
حجم : 0.54 لیتر
تعداد در کارتن : 24
قیمت : 10,990 تومان
سایز 4
کد : C674
ابعاد : 8.7*8.5*8.5 سانتیمتر
حجم : 0.33 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 10,990 تومان
سایز 5
کد : C671
ابعاد : 8.5*7*7 سانتیمتر
حجم : 0.165 لیتر
تعداد در کارتن : 48
قیمت : 10,200 تومان


نام محصول : بیدمشک
جنس :  بدنه شیشه ای و درب  ضد آب فلزی
رنگبندی درب : صورتی - سبز
سایز 1
کد : 541
ابعاد : 21*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.400 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 11,900 تومان
سایز 2
کد : 542
ابعاد : 18.5*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.000 لیتر
تعداد در کارتن : 82
قیمت : 11,900 تومان
سایز 3
کد : 543
ابعاد : 15.5*8.5*8.5 سانتیمتر
حجم : 0.700 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 10,990 تومان
سایز 4
کد : 544
ابعاد : 12.5*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.33 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 10,990 تومان


نام محصول : والرین
جنس :  بدنه شیشه ای و درب استیل
سایز 1
کد : 141-3
ابعاد : 20.6*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.050 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 15,800 تومان
سایز 2
کد : 142-3
ابعاد : 17.5*9.7*9.7 سانتیمتر
حجم : 0.83 لیتر
تعداد در کارتن : 18
قیمت : 15,800 تومان
سایز 3
کد : 143-3
ابعاد : 14.8*9.6*9.6 سانتیمتر
حجم : 0.7 لیتر
تعداد در کارتن : 24
قیمت : 14,800 تومان
سایز 4
کد : 144-3
ابعاد : 12.2*8.2*8.2 سانتیمتر
حجم : 0.42 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 14,800 تومان
سایز 5
کد : 145-3
ابعاد : 9.8*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.25 لیتر
تعداد در کارتن : 48
قیمت : 11,200 تومان


نام محصول : والرین درب رنگی
جنس :  بدنه شیشه ای و درب پلاستیکی
رنگبندی : صورتی - سبز - کرم
سایز 1
کد : 141
ابعاد : 20.6*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.050 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 12,900 تومان
سایز 2
کد : 142
ابعاد : 17.5*9.7*9.7 سانتیمتر
حجم : 0.83 لیتر
تعداد در کارتن : 18
قیمت : 12,900 تومان
سایز 3
کد : 143
ابعاد : 14.8*9.6*9.6 سانتیمتر
حجم : 0.7 لیتر
تعداد در کارتن : 24
قیمت : 11,500 تومان
سایز 4
کد : 144
ابعاد : 12.2*8.2*8.2 سانتیمتر
حجم : 0.42 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 11,500 تومان
سایز 5
کد : 145
ابعاد : 9.8*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.25 لیتر
تعداد در کارتن : 48
قیمت : 9,800 تومان


نام محصول : والرین درب پیچی گلدار
جنس :  بدنه شیشه ای و درب پیچی فلزی
سایز 1
کد : 141-1
ابعاد : 20.6*10.5*10.5 سانتیمتر
حجم : 1.050 لیتر
تعداد در کارتن : 12
قیمت : 11,600 تومان
سایز 2
کد : 142
ابعاد : 17.5*9.7*9.7 سانتیمتر
حجم : 0.83 لیتر
تعداد در کارتن : 18
قیمت : 11,600 تومان
سایز 3
کد : 143-3
ابعاد : 14.8*9.6*9.6 سانتیمتر
حجم : 0.7 لیتر
تعداد در کارتن : 24
قیمت : 10,900 تومان
سایز 4
کد : 144-2
ابعاد : 12.2*8.2*8.2 سانتیمتر
حجم : 0.42 لیتر
تعداد در کارتن : 36
قیمت : 10,900 تومان
سایز 5
کد : 145-2
ابعاد : 9.8*7.5*7.5 سانتیمتر
حجم : 0.25 لیتر
تعداد در کارتن : 48
قیمت : 9,900 تومان

مزایای محصولات  100% هوابندی شده