محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار برای دریافت قیمت دقیق و روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .


مدل : لیو
🔸 قیمت کروم : 3.171.000 تومان
🔸 قیمت طلایی : 3.440.000 تومان


مدل : آروشا
🔸 قیمت کروم : 1.708.000 تومان
🔸 قیمت سفید طلایی:1.798.000 تومان
🔸 قیمت گلد : 1.990.000 تومان
🔸 قیمت رزگلد : 2.082.000 تومان


مدل : لیندو
🔸 قیمت کروم : 1.980.000 تومان
🔸 قیمت طلایی : 2.340.000 تومان
🔸 قیمت سفید طلایی:2.258.000 تومان
🔸 قیمت سفید کروم : 2.076.000 تومان

ضمانت  5 سال
گواهینامه های شرکت  دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه CE